Danh mục học phần tương đương

Bảng quy đổi các học phần tương đương cho các học phần tiếng anh hệ đại trà

Theo dõi thông tin chi tiết tại đây./...

Danh mục học phần tương đương/thay thế Khoa Điện – ĐTVT

1. Thông báo số 444/QĐ-ĐHGTVT ngày 01.09.2021 học phần tương đương/thay thế ngành/chuyên ngành Khoa...

Danh mục học phần tương đương/thay thế Viện Xây dựng

– Thông báo số 444/QĐ-ĐHGTVT ngày 01.09.2021 Thông báo danh mục học phần tương đương...

Danh mục học phần tương đương/thay thế Khoa Công nghệ thông tin

1. Thông báo danh mục các học phần tương đương, thay thế áp dụng cho...

Danh mục học phần tương đương/thay thế Khoa Kinh tế vận tải

1. Thông báo các học phần thay thế, tương đương với các ngành: Kinh tế...

Danh mục học phần tương đương/thay thế Viện Hàng Hải

1. Thông báo danh mục các học phần tương đương/ thay thế năm 2022, xem...

Danh mục các học phần tương đương/thay thế Viện cơ khí

1. Thông báo danh mục các học phần tương đương/thay thế số ngày 20/09/2022 xem chi tiết...