Tổ chức kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2019-2020

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo tổ chức kỳ thi phụ cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng đăng ký kỳ thi phụ

– Sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần mà chưa tham dự thi ở học kỳ 2 năm học 2019-2020 (có lý do chính đáng).

– Sinh viên đã tham dự thi ở học kỳ 2 năm học 2019-2020 mà có điểm học phần chưa đạt hoặc muốn cải thiện điểm.

 

2. Điều kiện tham dự kỳ thi phụ

– Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tự nguyện đăng ký tham dự kỳ thi phụ cho từng học phần theo thông báo.

– Sinh viên phải hoàn thành lệ phí thi theo quy định trước khi thi. Sinh viên chọn một trong các cách thanh toán sau:

     + Trực tiếp tại phòng Kế hoạch – Tài vụ của Trường (cơ sở 1)

     + Chuyển/nộp tiền vào tài khoản: 1100 0012 6050, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), Chi nhánh 7, TP.HCM; Tên tài khoản: Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu sinh viên phải ghi rõ mã số sinh viên, nội dung thanh toán là “Thi phụ”.

 

3. Thời gian thi và đăng ký

–  Thời gian tập trung kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2019-2020 từ ngày 03/8/2020 – 05/8/2020, các học phần có hình thức thi không tập trung kết thúc trước ngày 09/8/2020; Lịch thi cụ thể theo thông báo của phòng Đào tạo sau khi có dữ liệu đăng ký của sinh viên.

–  Sinh viên đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo (phòng A010 – cơ sở chính, phòng K001 – cơ sở quận 12), hoặc đăng ký trực tuyến tại form bên dưới; thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/7/2020.

 

4. Lưu ý

–  Lệ phí kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2019-2020 là 40.000 đồng/học phần

–  Điểm kỳ thi phụ không sử dụng xét khen thưởng, xét học bổng sau mỗi học kỳ

–  Điểm kỳ thi phụ được công nhận là điểm của học phần tương ứng trong học kỳ và sẽ thay thế điểm kỳ thi chính ngay trước đó. Sinh viên đã đăng ký kỳ thi phụ mà vắng thi hoặc không hoàn thành lệ phí thi sẽ bị nhận điểm thi kết thúc học phần tương ứng là 0.

–  Các vướng mắc nếu có khi chuyển/nộp tiền qua ngân hàng, sinh viên vui lòng liên hệ cô Hà – phòng KH-TV (số điện thoại 090 4601208) để được hỗ trợ.

_____

Quy định tổ chức kỳ thi phụ, xem chi tiết tại đây.

Trả lời