Thời khóa biểu

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 2024

Xem chi tiết tại đây ./....

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 2024

Xem chi tiết tại đây ./....

Thời khóa biểu chính thức học kỳ hè năm học 2022-2023

Chi tiết thời khóa biểu xem tại đây...

Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2022-2023

Xem thông báo chi tiết tại đây./...

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 2023

Xem chi tiết tại đây ./....

Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023

Xem thông tin chi tiết tại đây...

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 2023

Xem chi tiết tại đây ./....

Thời khóa biểu chính thức học kỳ hè năm học 2021-2022

Xem chi tiết TKB tại đây...