Thủ tục nhận – xóa điểm I

–     Sinh viên có lý do chính đáng được phép đề nghị nhận điểm I theo các trường hợp sau:

      + Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm hoặc tai nạn không thể dự kiểm tra hoặc thi; sinh viên phi np đơn hoc nhngười np đơn xin đim I ngay cho khoa quản lý học phần kèm theo các hsơ chng cliên quan. Các đơn np trquá 05 ngày tính tngày đã nghskhông được xem xét gii quyết đim I.

      + Sinh viên không thể dự kiểm tra bộ phận hoặc thi do được Trường điều động tham gia các hoạt động xã hội, thi olympic, thi tay nghề… Sinh viên phi làm đơn đề nghị được nhn đim I ngay khi svic phát sinh kèm theo các xác nhn cn thiết và nộp cho khoa quản lý học phần không trhơn ngày xin được vng thi, kiểm tra.

–     Thủ tục nhận – xóa điểm I

      + Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại phòng đào tạo. Kết quả giải quyết đơn nhận điểm I được công bố tại website phòng đào tạo.

      + Đối với các trường hợp nhận điểm I thành công, trong thời hạn 01 năm sinh viên phải đăng ký xóa điểm I và đơn xóa điểm I được nộp về phòng đào tạo trước ngày thi chậm nhất 1 tuần.

–     Mẫu đơn nhận điểm I, xem tại đây

–     Mẫu đơn xóa điểm I, xem tại đây.

——————————

 

Trả lời