Thủ tục nghỉ học tạm thời, thôi học, nhập học lại

1. Sinh viên không được tự ý bỏ học, các trường hợp nghỉ không có lý do chính đáng sẽ bị cảnh cáo/buộc thôi học theo quy định;

2. Trong các trường hợp cần phải làm đơn theo quy định đào tạo tín chỉ xem chi tiết tại đây

Lưu ý:

– Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn, phải có ý kiến xác nhận của gia đình; 

– Sinh viên nộp đơn tại Phòng Đào tạo hoặc email http://pdt@ut.edu.vn

– Nhà trường sẽ cập nhật kết quả giải quyết trên trang cá nhân sinh viên , thời gian xem xét giải quyết 01 tuần kể từ khi nhận đơn, sinh viên liên hệ nhận quyết định nghỉ học tạm thời/thôi học/nhập học lại liên hệ Phòng Đào tạo;

– Đối với trường hợp tạm nghỉ học, quá thời gian cho phép theo quyết định sinh viên không nhập học trở lại sẽ bị cảnh cáo/buộc thôi học theo quy định.

Các biểu mẫu:

– Nghỉ học tạm thời, xem tại đây.

– Nhập học trở lại, xem tại đây.

– Thôi học, xem tại đây

——————————

Trả lời