HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CÔNG NỢ VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ DÀNH CHO KHÓA 2022

HƯỚNG DẪN CÁCH KIỂM TRA CÔNG NỢ TRÊN TRÂNG CÁ NHÂN SINH VIÊN SV.UT.EDU.VN

1. HƯỚNG DẪN TRA CỨU CÔNG NỢ HỌC PHÍ

Sinh viên đăng nhập vào trang cá nhân https://sv.ut.edu.vn/ , sau khi đăng nhập thành công vào mục "Tra cứu công nợ":

Chọn học kỳ cần tra cứu và kiểm tra cột trạng thái, những học phần trạng thái ghi "chưa nộp" sinh viên cần liên hệ phòng Kế hoạch tài vụ để hoàn thành công nợ học phí.

2. CÁCH ĐÓNG HỌC PHÍ 

Hình thức đóng SV có thể chọn một trong các cách đóng sau:

  • Trực tuyến qua cổng thông tin điện tử https://sv.ut.edu.vn/
  • Chuyển/nộp tiền vào tài khoản: 1100 0012 6050 Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), Chi nhánh 7, TP. Hồ Chí Minh; Tên tài khoản: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung khi chuyển khoản/nộp tiền tại ngân hàng, phải ghi rõ nội dung: Mã số sinh viên, Họ và tên, Lớp.

Ví dụ: 2254020001-Nguyen Van A – KT22A

Trả lời