Thông báo về việc tổ chức tổ chức đăng ký các học phần GDQP-AN dành cho một số lớp Khóa 2021 – Học kỳ 2(2022-2023)

Phòng Đào tạo thông báo lịch học các học phần GDQP-AN học kỳ 2(2022-2023) đại học chính quy đại trà như sau:

1. Lịch học các học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh

– Nhằm đảm bảo tiến độ học tập của sinh viên khóa 2021, Trường mở các lớp học phần GDQP-AN theo quy định. Lịch học đã được cập nhật trên trang cá nhân sinh viên. Sinh viên bắt buộc học theo sự bố trí của nhà Trường;

– Lịch học áp dụng cho các lớp khóa 2021 thuộc quản lý của Viện Hàng Hải cụ thể: HH21A, HH21B, QH21A, QH21B, MT21, DT21, VT21;

– Đối với Khóa 2021 và khóa 2022 chưa có lịch học, nhà Trường sẽ bố trí vào các đợt tiếp theo;

– Sinh viên từ khóa 2020 trở về trước còn nợ các học phần GDQP-AN liên hệ qua email pdt@ut.edu.vn để được hỗ trợ đăng ký học phần;

2. Thời gian và địa điểm học

– Thời gian học: Từ ngày 06/02/2023 đến 26/02/2023;

– Địa điểm học: Khu KTX – Cơ sở 2 Thành phố Thủ Đức;

Lưu ý:

– Lịch học các học phần GDQP-AN học tập trung liên tục, sinh viên theo dõi cân đối đăng ký các học phần thuộc HK2(2022-2023) phù hợp;

– Quy định chương trình, tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả môn học GDQP-AN;

– Lịch học cụ thể theo sự bố trí của Bộ môn GDTC- GDQP, sinh viên bắt buộc phải tham gia buổi đầu tiên để nhận đồng phục và thông tin học tập, liên hệ hỗ trợ: 086 815 7557 (Cô Nam) – 097 860 2898 (Thầy Vũ)

 

Trả lời