Thông báo V/v Trả nợ Anh văn Cơ bản 3

Bộ môn Ngoại ngữ thông báo: Đề nghị những Sinh viên nào cần trả nợ  Anh văn Cơ bản 3 liên hệ về Bộ môn (nếu sinh viên có đủ số lượng để mở lớp), Bộ môn sẽ đề nghị phòng Đào tạo mở lớp để tạo điều kiện cho sinh viên trả nợ.

Bộ môn Ngoại ngữ

Trả lời