Thông báo V/v Điều chỉnh lịch học môn thể dục

THÔNG BÁO

(Về việc điều chỉnh lịch học môn thể dục)

Trong thông báo ngày 08/09/2009, Bộ môn Thể dục dự định chuyển một số lớp học năm thứ 2 ở cơ sở chính học thể dục tại cơ sở chính. Nhưng theo danh sách các lớp học do Phòng đào tạo sắp xếp theo đăng ký nguyện vọng đă ổn định nên địa điểm và thời gian học môn thể dục vẫn theo nhóm như sinh viên đã đăng ký.

Bộ môn GDTC xin đính chính.

                                                                               Bộ môn GDTC

Trả lời