Thông báo V/v Đăng ký qua mạng các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2009-2010

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: 921/ĐT

Tp. HCM, ngày 04  tháng 12 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký qua mạng các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2009-2010


Kính gửi:
  Ban Chủ nhiệm các Khoa quản lý sinh viên hệ Chính qui.

Thừa lệnh Hiệu trưởng, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký qua mạng học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2009 – 2010 như sau: 

Đợt 1 (Đợt đăng ký chính):

Khoá 2007: từ 06g00 ngày 10/12/2009 đến 06g00 ngày 14/12/2009

Khoá 2008: từ 12g00 ngày 14/12/2009 đến 12g00 ngày 18/12/2009

Khoá 2009: từ 18g00 ngày 18/12/2009 đến 24g00 ngày 22/12/2009

Sinh viên thuộc khoá nào phải khẩn trương đăng nhập vào tài khoản của mình bằng tên đăng nhập và mật khẩu mà Nhà trường đã cung cấp (thông báo số 895/ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2009) đúng thời gian quy định để đăng ký học phần nhằm tránh tình trạng quá tải cho trang web và đăng ký được học phần theo đúng nguyện vọng.

Đợt 2 (Đợt đăng ký bổ sung):

Từ 06g00 ngày 30/12/2009 đến 24g00 ngày 07/01/2010:

Dành cho sinh viên của cả 3 khoá trên đã đăng ký trong đợt 1 nhưng chưa đạt yêu cầu như: đăng ký chưa đủ tín chỉ, đăng ký vào môn học có số lượng quá ít nay phải đăng ký thêm hoặc huỷ bỏ môn học đó thay thế môn học khác. Việc đăng ký đợt 2 này cũng sẽ được thực hiện trực tuyến như đợt 1.

Địa điểm thực hiện đăng ký: Sinh viên có thể thực hiện đăng ký các học phần của HK2 từ bất cứ đâu có máy tính truy cập được vào internet. Trong các khoảng thời gian qui định cho việc đăng ký nói trên, Nhà trường sẽ bố trí phòng máy tính C104 tại khu trường chính mở cửa phục vụ sinh viên vào đăng ký trong giờ làm việc.

Số lần đăng ký: Để tránh tình trạng quá tải dẫn đến nghẽn mạng như vẫn thường xảy ra, hiện tại hệ thống chỉ cho phép mỗi sinh viên trong 1 đợt đăng ký chỉ được đăng ký học phần 1 lần: sau khi đã đăng ký thành công thì sinh viên không được phép đăng ký lại nữa. Vì vậy sinh viên cần chuẩn bị kỹ và tham khảo ý kiến của cố vấn học tập trước khi thực hiện đăng ký chính thức.

Trong quá trình đăng ký, nếu phát hiện thấy có sự cố kỹ thuật gì thì sinh viên cần thông báo ngay cho bộ phận quản trị hệ thống để kịp thời khắc phục. Điện thoại liên lạc: 0918291583 – Địa chỉ email: tinchi@hcmutrans.edu.vn (thầy Trần Đức Doanh, giáo viên Khoa CNTT).

Nhận được thông báo này đề nghị Chủ nhiệm các khoa trong toàn trường phổ biến cho sinh viên được biết. Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này, những trường hợp sinh viên lơ là, không theo dõi thông báo để đăng ký đúng hạn sẽ bị Nhà trường xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm trước khi cho đăng ký học phần.

 Trân trọng.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

LƯƠNG DUYÊN QUÂN

Trả lời