Thông báo danh sách sinh viên đã được cấp bằng và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp

 

1/  Danh sách sinh viên đã được cấp bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2016:

     +  Hệ Đại học

     +  Hệ Cao đẳng

     +  Hệ Liên thông

 

2/  Sinh viên phải sớm hoàn thành thủ tục với nhà trường trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

     Biểu mẫu phải hoàn thành xem tại đây.

 

3/  Địa điểm nhận bằng Phòng Đào tạo (cơ sở 1).

 

 

Trả lời