Thông báo kết quả giải quyết đơn xóa điểm I học kỳ 2 + hè năm học 2014-2015

 

Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trả lời