Nhận chứng chỉ GDQP-AN; chứng chỉ môn học GDTC, Bơi – đợt 1 năm 2019

THÔNG BÁO

Nhận chứng chỉ môn học Giáo dục thể chất, chứng chỉ môn học Bơi, chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh (đợt 1 năm 2019)

Danh sách sinh viên đã được cấp chứng chỉ trong đợt đăng ký từ ngày 07/11/2018 đến 01/03/2019

– Chứng chỉ môn học Giáo dục thể chất

– Chứng chỉ bơi 

– Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Lưu ý: sinh viên đến nhận chứng chỉ phải mang theo Phiếu đăng ký làm chứng chỉ và Giấy tờ tùy thân (Thẻ sinh viên của Trường, hoặc CMND/Căn cước công dân).

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

——————————

Trả lời