Thông báo đến sinh viên Đại học hệ Chính quy về việc nhận bằng tốt nghiệp

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên Đại học hệ Chính quy về việc nhận bằng tốt nghiệp

Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp: 

1. Khi đến nhận bằng sinh viên chuẩn bị CCCD (thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu/giấy phép lái xe;

2. Sinh viên hoàn thành phiếu xác nhận hoàn thành thủ tục cấp bằng tốt nghiệp. 

     + Sinh viên tốt nghiệp từ 03/2022 trở về trước hoàn thành mẫu tại đây (có xác nhận chữ ký của 2 phòng ban)

     + Sinh viên được công nhận tốt nghiệp từ 04/2022 trở về sau hoàn thành mẫu phiếu tại đây (không cần ký xác nhận)

3. Tra cứu số thông tin bằng tốt nghiệp, số vào sổ cấp bằng tại: http://vanbang.ut.edu.vn/vi/ 

Thời gian nhận bằng tốt nghiệp: hàng tuần tại cơ sở 1 – Số 2, Võ Oanh, P25, Bình Thạnh, Tp.HCM (Giờ hành chính) 

Mọi thắc mắc về thủ tục nhận bằng sinh viên vui lòng liên hệ số điện thoại Phòng Đào tạo 0283 8992 862 

Lưu ý:

– Sinh viên chỉ ký nhận vào sổ cấp bằng và nhận bằng khi các thông tin đã chính xác;

– Trong trường hợp sinh viên đã tốt nghiệp nhờ người nhận hộ phải có đầy đủ giấy tờ sau : Giấy ủy quyền cho người nhận hộ BTN có công chứng của cơ quan có thẩm quyền và CCCD (căn cước công dân) sao y có công chứng của người nhận hộ và của sinh viên; 

– Người nhận bằng có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên bằng tốt nghiệp, nếu có sai sót phải báo ngay phòng Đào tạo để xử lý; 

Trả lời