Danh sách sinh viên đã đóng tiền học kỳ hè năm học 2008-2009

Xem chi tiết tại đây

Ghi chú:

– Các MH dưới đây không đủ 20 SV đóng tiền, SV cần đóng BS tiền mới được mở lớp (đóng trước ngày 27/07/2009).

– Trường hợp SV không đóng BS, môn học sẽ bị huỷ -> SV lên nhận lại tiền tại phòng Tài vụ.      

Trả lời