Năm 2019

 

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, xem báo cáo số 425/BC-ĐHGTVT ngày 04/5/2020 tại đây.

 

2. Thực hiện công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, xem báo cáo số 664/BC-ĐHGTVT ngày 29/9/2019 tại đây

 

3. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019, xem báo cáo 661/BC-ĐHGTVT ngày 25/9/2019

 

4. Thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019, xem báo cáo 278/BC-ĐHGTVT ngày 08/3/2019

_____

Trả lời