Hướng dẫn đăng nhập và đăng ký học phần trên trang cá nhân sinh viên sv.ut.edu.vn

HƯỚNG DẪN

Bước 1: Sinh viên truy cập vào trang https://sv.ut.edu.vn/ nhập mã sinh viên, mật khẩu và mã bảo vệ rồi chọn đăng nhập:

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, trong trang cá nhân chọn mục "Đăng ký học phần"

Bước 3: Chọn học đợt cần đăng ký ( chọn học kỳ cần đăng ký học phần):

Bước 4: Tại trang Đăng ký học phần lựa chọn kiểu cần đăng ký: Học mới, học lại, học cải thiện và chọn môn học cần đăng ký.

Bước 5: Trong mục chi tiết lớp học phần chọn lớp học phần cần đăng ký và lưu ý các mục sau:

  • Trạng thái: Đang chờ đăng ký
  • Lịch học ( thứ, ca, tiết..) 
  • Phòng học ( địa điểm học)

Sau khi đã chọn đúng lớp học phần cần đăng ký chọn mục Đăng ký.

Hệ thống báo "Bạn đã đăng ký thành công"  là hoàn thành việc đăng ký.

Bước 6: Kiểm tra kết quả đăng ký trong mục Lớp học phần đã đăng ký trong học kỳ

Có thể xem lịch học hoặc hủy đăng ký nếu lớp học phần đang có trạng thái "Đang chờ đăng ký".

TRÊN ĐÂY LÀ 6 BƯỚC ĐỂ ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TRÊN TRANG SINH VIÊN SV.UT.EDU.VN

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

Trả lời