Chào thầy/cô phòng Đào tạo, em là sinh viên khóa 2013. Em đã hoàn thành Giáo dục thể chất – bơi 1 và bơi 2. Giờ em muốn đăng ký làm chứng chỉ bơi thì phải làm thế nào? Em cảm ơn.

Trả lời:

Sau khi hoàn thành 1 trong các học phần Giáo dục thể chất (Bơi), sinh viên có thể đăng ký làm chứng chỉ Bơi theo các cự ly như sau:

1/ Học phần Bơi từ năm học 2014 – 2015 trở về trước, mỗi học phần bơi có 45 tiết, cụ thể cự ly:

  –  Giáo dục thể chất (Bơi 1) (mã 004004) là  100 m

  –  Giáo dục thể chất (Bơi 2) (mã 004005) là  300 m

2/ Học phần Bơi từ năm học 2015 – 2016 trở đi, mỗi học phần bơi có 30 tiết, cụ thể cự ly:

  –  Giáo dục thể chất (Bơi 1) (mã 004004 hoặc 004103) là    50 m

  –  Giáo dục thể chất (Bơi 2) (mã 004005 hoặc 004104) là  200 m

Sinh viên được đăng ký và cấp chứng chỉ bơi theo cự ly lớn nhất đạt được.

Nơi đăng ký: phòng Đào tạo.

Trả lời