Về việc tổ chức tổ chức đăng ký bổ sung các học phần giáo dục thể chất học kỳ Hè năm học 2022-2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức tổ chức đăng ký bổ sung các học phần giáo dục thể chất học kỳ Hè năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký bổ sung các học phần giáo dục thể chất học kỳ Hè năm học 2022-2023 hệ đại học chính quy đại trà như sau:

1. Kế hoạch học tập các học phần giáo dục thể chất

– Nhà Trường mở các lớp học phần Giáo dục thể chất để sinh viên đăng ký học. Sinh viên có nhu cầu đăng ký học các môn Giáo dục thể chất theo quy định đảm bảo tiến độ học tập cần đăng ký học theo thời khóa biểu đã có trên trang cá nhân sinh viên sv.ut.edu.vn.

– Các học phần Giáo dục thể chất mở trong đợt này:

  • Bơi 1
  • Bơi 2
  • Thể dục thể hình căn bản – Fitness 1
  • Thể dục thể hình nâng cao – Fitness 2

2. Địa điểm học

– Phòng học Gym cơ sở 1 của Trường (dãy nhà E cổng 3)

– Hồ bơi cơ sở 1 của Trường,

3. Thời gian đăng ký học phần

– Thời gian đăng ký từ 15h00 thứ 6 ngày 28/7/2023 đến 10h00 thứ Hai ngày 31/7/2023.

– Hình thức đăng ký trực tuyến trên trang https://sv.ut.edu.vn/

– Sinh viên điều chỉnh đăng ký các nhóm lớp trong thời gian đăng ký học phần,

– Trường hợp cần hỗ trợ sinh viên gửi thông tin qua email pdt@ut.edu.vn, thông tin hỗ trợ cần ghi: mã số sinh viên, tên sinh viên, mã học phần và số điện thoại liên lạc của sinh viên./.

Lưu ý:

– Hướng dẫn đăng ký học phần cho sinh viên Khóa 2022;

– Quy định chương trình, tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả môn học GDTC;

– Địa điểm học các học phần GDTC đã công bố; 

Trả lời