Triển khai kết hợp giữa học/thi trực tuyến và truyền thống

Thông báo số 450/TB-ĐHGTVT ngày 13/5/2020 của Hiệu trưởng về việc triển khai kết hợp giữa học tập/ thi trực tuyến và truyền thống học kỳ 2 năm học 2019-2020

Xem chi tiết thông báo tại đây.

__________

 

Trả lời