Tiến độ học tập hệ chính quy năm học 2019-2020 (điều chỉnh)

Tiến độ năm học 2019-2020 có sự điều chỉnh do các đợt nghỉ dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; được điều chỉnh tại thông báo số 117/TB-ĐHGTVT ngày 24/02/2020 của Hiệu trường Trường.

Xem chi tiết tại đây.

——————————

Trả lời