Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Khóa 2016 – ĐH, CĐ)

 

Bấm vào đây để xem chi tiết.

 

Lưu ý:

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy khóa 2016 cần kiểm tra lại lịch học cụ thể theo nhóm trong trang cá nhân: http://sv2.ut.edu.vn/

Trả lời