Thông báo về việc tổ chức đăng ký các học phần GDTC học kỳ 1(2021-2022)

Thông báo chi tiết xem tại đây.

Một số lưu ý:

1. Hiện tại, các học phần Bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền không thể tổ chức học online sinh viên có thể học thay thế các học phần đó bằng học phần Thể dục.

2. Các học phần Bơi/Thể thao chuyên ngành hàng hải thuộc đặc thù ngành đào tạo, sinh viên nên chờ đăng ký các nhóm học tại Trường để đảm bảo kỹ năng cần thiết.

3. Các khóa cũ nếu không có dữ liệu đăng ký môn "Điền kinh" và "Thể dục" liên hệ email pdt@ut.edu.vn để được hỗ trợ./

Trả lời