Thông báo về việc học chương trình đào tạo thứ hai của hệ đại học chính quy đại trà

1. Xem thông báo chi tiết tại đây;

2. Biểu mẫu đăng ký học chương trình ngành thứ 2 xem tại đây;

 

Trả lời