Thông báo V/v Nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh

TRƯỜNG ĐH gtVT TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2013


THÔNG BÁO

Về việc nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Phòng Đào tạo – trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên về việc liên hệ và nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQP-AN) các khóa 2009, 2010, 2011 như sau:

Địa điểm nhận   : phòng Đào tạo – trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM

Thời gian           : trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

Danh sách sinh viên được Trung tâm GDQP-AN cấp chứng chỉ (kèm theo, xem tại đây)

Lưu ý:

– Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân khi đến nhận chứng chỉ. Trường hợp nhận thay, phải có giấy ủy quyền theo quy định.

– Đối với các khóa sau này, khi có thông báo, sinh viên sẽ liên hệ nhận chứng chỉ GDQP-AN tại phòng Đào tạo – trường ĐH GTVT TP HCM thay vì nhận tại Trung tâm GDQP-AN như trước đây.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời