Thông báo V/v Đăng ký học phần tín chỉ qua mạng học kỳ II năm học 2011-2012

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

Số: 584/ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2011


THÔNG BÁO

Đăng ký học phần tín chỉ qua mạng học kỳ II năm học 2011-2012

Thừa lệnh Hiệu trưởng, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II, năm học 2011 – 2012 như sau:

1/ Thời gian đăng ký chính thức

Đợt 1: Sinh viên đăng ký trong khoảng thời gian quy định sau:

 Khoá 2011: từ 8g00 ngày 15/12/2011 đến 8g00 ngày 18/12/2011

 Khoá 2007, 2008: từ 8g00 ngày 16/12/2011 đến 8g00 ngày 19/12/2011

 Khoá 2009: từ 8g00 ngày 17/12/2011 đến 8g00 ngày 20/12/2011

 Khoá 2010: từ 8g00 ngày 18/12/2011 đến 8g00 ngày 21/12/2011

Trong thời gian 6 tiếng đồng hồ (8g đến 14g) từ lúc mở cửa cho khóa bắt đầu đăng ký thì hệ thống tạm thời ngăn không cho sinh viên các khoá khác đăng nhập nhằm giảm tải giờ cao điểm. Sau 14g sinh viên đăng nhập bình thường trở lại như quy định.

Đợt 2: (đăng ký bổ sung) thời gian từ 8g00 ngày 24/12/2011 đến 22g00 ngày 26/12/2011

Dành cho sinh viên tất cả các khoá tín chỉ đã đăng ký trong đợt 1 nhưng chưa đạt yêu cầu (đăng ký chưa đủ số tín chỉ tối thiểu, đăng ký thêm các học phần mở bổ sung…).

2/ Hình thức đăng ký

Đăng ký học phần tín chỉ qua mạng internet (online).

3/ Lưu ý

– Thời gian đăng ký thử từ 8g00 ngày 12/12/2011 đến 22g00 ngày 13/12/2011, chỉ dành cho sinh viên khóa 2011.

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi các thông báo trên website trường để kịp thời đăng ký bổ sung, điều chỉnh nếu cần.

– Học phần dự kiến trong thời khóa biểu được gắn tên lớp chỉ để tham khảo. Theo đó, sinh viên có thể tìm kiếm học phần được nhanh chóng; không yêu cầu bắt buộc sinh viên phải đăng ký những học phần đó.

– Từ ngày 16/12/2011 đến 28/12/2011 sinh viên nộp đơn từ liên quan đến việc đăng ký học phần tín chỉ (đăng ký học phần bổ sung, đăng ký điều chỉnh,…).

– Số lần đăng ký: để tránh tình trạng quá tải dẫn đến nghẽn mạng, hệ thống chỉ cho phép trong 1 đợt, mỗi sinh viên chỉ được đăng ký học phần 1 lần, nếu đã thành công không được đăng ký lại.

– Phòng máy tính tại Thư viện trường, khoa Công nghệ thông tin (phòng C104) có mở cửa trong giờ hành chính phục vụ sinh viên truy cập internet đăng ký tín chỉ.

– Trong quá trình đăng ký, nếu phát hiện có sự cố kỹ thuật, sinh viên cần thông báo ngay về địa chỉ email: tinchi@hcmutrans.edu.vn để bộ phận quản trị hệ thống kịp thời khắc phục.

– Sinh viên phải nghiêm túc thực hiện việc đăng ký học phần tín chỉ theo quy định. Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nếu không tuân thủ đúng quy trình đăng ký như đã thông báo.

 

 TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu 

Trả lời