Thông báo về lịch thi môn Tin học cơ bản (Hệ đại trà)

Áp dụng cho Học kỳ 2(2020-2021) và Học kỳ hè (2020-2021)

1. Thời gian và hình thức thi

– Thời gian thi: Ngày 18/9/2021 (thứ 7).

– Hình thức thi: Trắc nghiệm và thực hành trên máy tính.

– Thời gian làm bài: 150 phút ( trắc nghiệm + thực hành ).

2. Lưu ý

– Sinh viên phải hoàn thành học phí cho học phần trước khi thi;

– Sinh viên bị trùng lịch thi làm đơn xin chuyển ca thi phù hợp (ca sáng, ca chiều)

– Trường hợp cần hỗ trợ sinh viên gửi thông tin qua email pdt@ut.edu.vn, thông tin hỗ trợ cần ghi: mã số sinh viên, tên sinh viên, mã học phần và số điện thoại liên lạc của sinh viên.

Lịch thi chính thức đã được cập nhật trên trang cá nhân sinh viên, chi tiết xem tại đây

Trả lời