Thông báo V/v Đăng ký học phần tín chỉ qua mạng học kỳ I năm học 2010-2011

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: 380/ĐT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần tín chỉ qua mạng học kỳ I năm học 2010-2011

Thừa lệnh Hiệu trưởng, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký qua mạng học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 như sau: 

Đợt 1 (Đợt đăng ký chính):

Khoá 2007: từ 06g00 ngày 02/08/2010 đến 22g00 ngày 05/08/2010 

Khoá 2008: từ 06g00 ngày 06/08/2010 đến 22g00 ngày 10/08/2010

Khoá 2009: từ 06g00 ngày 11/08/2010 đến 22g00 ngày 15/08/2010

Sinh viên thuộc khoá nào phải khẩn trương đăng nhập vào tài khoản của mình đúng thời gian quy định để đăng ký học phần nhằm tránh tình trạng quá tải cho trang web và đăng ký được học phần theo đúng nguyện vọng.

Đợt 2 (Đợt đăng ký bổ sung):

Từ 06g00 ngày 20/08/2010 đến 22g00 ngày 22/08/2010

Dành cho sinh viên của cả 3 khoá trên đã đăng ký trong đợt 1 nhưng chưa đạt yêu cầu như: sinh viên đăng ký chưa đủ tín chỉ tối thiểu, đăng ký thêm cho đạt số lượng sinh viên tối thiểu/học phần (do số lượng sinh viên đăng ký quá ít chưa mở được lớp). Việc đăng ký đợt 2 này cũng sẽ được thực hiện trực tuyến như đợt 1.

Từ ngày 23/08/2010 đến 26/08/2010: sinh viên nộp các đơn từ liên quan đến việc đăng ký học phần tín chỉ.

Địa điểm thực hiện đăng ký: Sinh viên có thể thực hiện đăng ký các học phần cho HKI từ bất cứ đâu có máy tính truy cập được vào internet.

Số lần đăng ký: Để tránh tình trạng quá tải dẫn đến nghẽn mạng như vẫn thường xảy ra, hiện tại hệ thống chỉ cho phép mỗi sinh viên trong 1 đợt đăng ký chỉ được đăng ký học phần 1 lần, sau khi đã đăng ký thành công sinh viên không được phép đăng ký lại. Vì vậy sinh viên cần chuẩn bị kỹ và tham khảo ý kiến của cố vấn học tập trước khi thực hiện đăng ký chính thức.

Trong quá trình đăng ký, nếu phát hiện thấy có sự cố kỹ thuật thì sinh viên cần thông báo ngay về địa chỉ email: tinchi@hcmutrans.edu.vn để bộ phận quản trị hệ thống kịp thời khắc phục.

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị phổ biến cho sinh viên được biết. Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này, những trường hợp sinh viên lơ là, không theo dõi thông báo để đăng ký đúng hạn sẽ bị Nhà trường xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm trước khi cho đăng ký học phần.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

Trả lời