Thông báo đăng ký bổ sung các môn học cùng khóa 2021 (Hệ đại trà)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG

Phòng Đào tạo thông báo đăng ký các nhóm lớp học phần cùng khóa 2021

  1. Thời gian đăng ký bổ sung từ 8h00 đến hết 21h00 ngày 03/10/2021
  2. Tất cả các nhóm đã mở chính thức, sinh viên không thể điều chỉnh/hủy học phần sau khi đã đăng ký thành công.
  3. Riêng các nhóm lớp GDQP hiện tại chưa mở lớp, sinh viên theo dõi thông báo đăng ký đợt sau

Lưu ý: Đối với sinh viên Khóa 2021, Phòng Đào tạo đã hỗ trợ đăng ký học phần, sinh viên theo dõi lịch học trên trang cá nhân, các trường hợp cần hỗ trợ về lịch học sinh viên liên hệ email phòng Đào tạo pdt@ut.edu.vn hoặc liên hệ qua kênh support.ut.edu.vn.

Trả lời