Quyết định về việc ban hành Quy định xét và công nhận khối lượng tín chỉ được miễn trừ khi học Chương trình đào tạo thứ 2 NGÔN NGỮ ANH trình độ đại học tại Trường ĐH GTVT Tp. Hồ Chí Minh

Xem quy định chi tiết tại đây./

Trả lời