Quyết định ban hành quy định về chuẩn đầu ra, học và công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc tại Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh

Xem quyết định chi tiết tại đây./

Trả lời