Quy định về học/thi Tin học cơ bản kết hợp với cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin

       Thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT TP. HCM, từ học kỳ 2 năm học 2019-2020, học phần Tin học cơ bản sẽ được giảng dạy theo chương trình kết hợp học/thi sát hạch để được cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng điều kiện đầu ra về Tin học khi xét công nhận tốt nghiệp.

       Xem chi tiết quy định tại đây.

——————————

Trả lời