Thông báo V/v Cấp tài khoản trên Website trường cho sinh viên để đăng ký qua mạng các học phần tín chỉ của học kỳ 2 năm học 2009-2010

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: 895/ĐT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG BÁO

V/v cấp tài khoản trên Website trường cho sinh viên để đăng ký qua mạng các học phần tín chỉ của học kỳ 2 năm học 2009-2010

Kính gửi:  Ban Chủ nhiệm các Khoa quản lý sinh viên hệ Chính quy.

Chuẩn bị cho học kỳ 2 năm học 2009-2010, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo cho nâng cấp các đường truyền internet và đưa vào sử dụng phần mềm cho phép sinh viên các lớp hệ chính qui đăng ký học phần tín chỉ qua mạng. Hiện tại bộ phận kỹ thuật đang cho chạy thử nghiệm và hoàn thiện chương trình để đảm bảo việc đăng ký qua mạng sẽ được thực hiện thành công. Phòng Đào tạo dự kiến sẽ cho sinh viên đăng ký qua mạng các học phần tín chỉ của HK2 trong khoảng thời gian như sau:

Khoá 2007: từ ngày 10/12/2009 đến ngày 13/12/2009

Khoá 2008: từ ngày 14/12/2009 đến ngày 17/12/2009

Khoá 2009: từ ngày 18/12/2009 đến ngày 21/12/2009

Để sinh viên có thể đăng ký qua mạng các học phần tín chỉ, bộ phận kỹ thuật đã tạo cho mỗi sinh viên học theo hệ thống tín chỉ một tài khoản cá nhân trên website trường. Sau khi đăng nhập vào đó sinh viên có thể đăng ký qua mạng các học phần muốn theo học trong HK2 năm học 2009-2010.

Đề nghị các Khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên ở các khóa học nói trên thực hiện đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình để kiểm tra, nếu có trục trặc gì thì thông báo ngay cho bộ phận kỹ thuật để kịp khắc phục trước khi vào giai đoạn đăng ký chính thức.

Cách đăng nhập:

Cách 1: Vào trang “Cổng thông tin sinh viên” trên website trường, nhắp vào nút “Đăng ký học phần tín chỉ”

Cách 2: Gõ vào thanh địa chỉ của trình duyệt web địa chỉ truy cập sau: http://dangky.hcmutrans.edu.vn/tinchi

sẽ xuất hiện trang HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ cùng với yêu cầu nhập vào Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập của sinh viên.

Tên Tài khoản: là Mã sinh viên. (10 chữ số)

Mật khẩu đăng nhập:  là 6 chữ số ngày tháng năm sinh của sinh viên. Ví dụ: nếu ngày sinh của SV là 26/07/89 thì Mật khẩu sẽ là 260789 (chú ý gõ số 0 đằng trước nếu ngày sinh hoặc tháng sinh là những số nhỏ hơn 10). Nếu sinh viên thiếu ngày sinh hoặc cả ngày sinh và tháng sinh thì sẽ gõ dấu cách trắng (blank) ở các vị trí thiếu. Ví dụ: nếu ngày sinh của sinh viên là   /  /1989  thì mật khẩu gõ vào sẽ là:  ‘‘‘‘89 (dấu ‘ chỉ dấu cách trắng).

Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản của mình, sinh viên có thể vào xem và làm việc với các mục sau:

– Các thông báo: Bao gồm các thông báo liên quan tới việc đăng ký học phần tín chỉ cho HK2 năm học 2009-2010.

– Hướng dẫn: Hướng dẫn cách đăng ký trực tuyến các học phần tín chỉ.

– Thông tin cá nhân: Để sinh viên điền vào các thông tin về số điện thoại liên lạc, địa chỉ email đang sử dụng để bộ phận quản trị hệ thống có thể liên lạc trực tiếp khi cần.

– Thời khóa biểu: Để xem TKB của học kỳ 2 năm học 2008-2009 (hiện tại chưa có TKB HK2, bộ phận kỹ thuật tạm đưa TKB HK1 vào đây để minh họa).

– Đăng ký học phần tín chỉ: Để thực hiện đăng ký các học phần tín chỉ mà sinh viên muốn theo học trong HK2 năm học 2009-2010.

Chú ý:

1. Nhận được thông báo hướng dẫn này, đề nghị tất cả sinh viên các khóa đã chuyển sang đào tạo theo tín chỉ đăng nhập ngay vào tài khoản của mình để kiểm tra. Nếu đã nhập vào đúng mã sinh viên và đúng mật khẩu mặc định mà vẫn không đăng nhập vào được tài khoản của mình thì sinh viên phải thông báo ngay cho Ban Quản trị hệ thống bằng cách gửi email tới địa chỉ: tinchi@hcmutrans.edu.vn.

2. Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản của mình, sinh viên phải thay đổi ngay và giữ bí mật mật khẩu đăng nhập, không để lộ mật khẩu để người khác có thể đăng nhập vào tài khoản của mình.

3. Sinh viên cần điền đầy đủ thông tin về số điện thoại liên lạc và địa chỉ email đang dùng vào mục THÔNG TIN CÁ NHÂN để bộ phận quản trị hệ thống có thể liên lạc được khi cần.

Để đảm bảo cho việc đăng ký qua mạng các học phần tín chỉ của HK2 đạt kết quả mong muốn, đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa khẩn trương thông báo tới tất cả sinh viên liên quan nội dung thông báo này và đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo các nội dung hướng dẫn.

Trân trọng.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

LƯƠNG DUYÊN QUÂN

Trả lời