THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC KỲ 1(2021-2022) – HỆ ĐẠI TRÀ

Theo dõi thông báo chi tiết tại đây.

Mọi thông tin hỗ trợ mở lớp, trùng lịch học, cập nhật môn học tương tương sinh viên liên hệ qua email Phòng Đào tạo./ 

Trả lời