Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học (2019)

Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học

(Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019)

Xem chi tiết tại tại đây.

——————————

Trả lời