Quy chế quản lý văn bằng (2019)

Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

(Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019)

Xem chi tiết tại tại đây.

——————————

Trả lời