Mẫu xác nhận hoàn thành chương trình GDTC, GDQP-AN

Dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình và đủ điều kiện ra quyết định GDTC, QDQP hoặc bị thất lạc chứng chỉ đã được cấp phát . Sinh viên tải mẫu phiếu xác nhận tại đây.

——————————

 

Trả lời