Mẫu phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (Bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp từ tháng 04.2022)

Tải mẫu phiếu tại đây. (cập nhật 25/04/2023)

Một số lưu ý về thông tin các chứng chỉ điều kiện:

– Tại trang cá nhân đã được cập nhật trạng thái "Đã hoàn thành" ghi nhận "Đã hoàn thành"

– Trường hợp sinh viên đã được cấp chứng chỉ/số quyết định được cấp mà chưa được cập nhật trên trang cá nhân điền thông tin có liên quan (số hiệu, số quyết định, ngày cấp);

– Các chứng chỉ không do Trường cấp, sinh viên gửi hồ sơ thông tin chứng chỉ bản sao y công chứng để được xác minh trước làm thủ tục xét công nhận tốt nghiệp;

– Trường hợp chưa được ra quyết định hoàn thành điều kiện xét tốt nghiệp GDTC/GDQP đăng ký tại đây

Trả lời