Mẫu đơn nghỉ học tạm thời

Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.

Lưu ý:

– Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn, phải có ý kiến xác nhận của gia đình

– Sinh viên nộp đơn tại Văn phòng Khoa/Viện quản lý sinh viên

– Sau khi có ý kiến Khoa/Viện, Thư ký giáo vụ Khoa/Viện sẽ chuyển đơn về Phòng Đào tạo

– Nhà trường sẽ cập nhật kết quả giải quyết trên trang cá nhân sinh viên. Sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa/Viện để nhận quyết định sau khi được giải quyết.

——————————

Trả lời