Mẫu đơn xóa điểm I

Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.

Lưu ý:

Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo và xem kết quả giải quyết trang phòng Đào tạo và trang cá nhân sinh viên.

——————————

Trả lời