Mẫu đơn xin chuyển ngành học (áp dụng cho hệ đại trà)

1. Quy định đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học giao thông vận tải Tp.Hồ Chí Minh xem tại đây

2. Mẫu đơn xin chuyển ngành học tải tại đây (Lưu ý hoàn thành đầy đủ các hồ sơ có liên quan, có thể gửi qua email pdt@ut.edu.vn để được hướng dẫn)

Trả lời