Kết quả giải quyết đơn: thôi học, nghỉ học có thời hạn, nhập học lại, chuyển hệ đào tạo, chuyển trường

 

Bấm vào đây để xem chi tiết.

 

 

Trả lời