Em là sinh viên vừa nhập học Khoá 2020, em muốn nghỉ học thì phải làm sao, và em muốn rút lại học phí đã nộp. Em cảm ơn.

Chào em,

1/ Sinh viên muốn nghỉ học thì phải làm đơn trong các trường hợp sau:

– Nghỉ học có thời hạn (tạm thời), sinh viên xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

– Thôi học (nghỉ học hẳn), sinh viên xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trong các tình huống nêu trên sinh viên cần phải làm đơn theo quy định, không được tự ý bỏ học.

2/ Rút lại học phí

Sau khi nhận được Quyết định nghỉ học, sinh viên liên hệ với Phòng Kế hoạch – Tài vụ để làm thủ tục nhận lại học phí.

Lưu ý:

+ Sinh viên nghỉ học phải hoàn thành một phần học phí (tính theo tháng trên tổng học phí học kỳ ứng số tín chỉ đã đăng ký) đến thời điểm có quyết định nghỉ học.

+ Mang theo Biên lại đã đóng tiền và giấy CNMD/ thẻ CCCD.

PĐT

Trả lời