Điều chỉnh lịch học và đăng ký các học phần đặc thù (học tập trung tại trường)

Căn cứ thông báo số 450/TB-ĐHGTVT ngày 13/5/2020 của Hiệu trưởng về việc triển khai kết hợp giữa học tập/ thi trực tuyến và truyền thống học kỳ 2 năm học 2019-2020, phòng Đào tạo thông báo:

Điều chỉnh lịch học và cho phép sinh viên điều chỉnh đăng ký đối với các học phần đặc thù (thí nghiệm, thực hành, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh,…) cần phải tập trung dạy/học theo truyền thống bắt đầu từ 25/5/2020.

Thời hạn điều chỉnh đăng ký từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 23/5/2020.

Lưu ý:

+ Sinh viên được điều chỉnh đăng ký (gồm: đăng ký mới hoặc hủy đăng ký) vào các lớp học phần ở trạng thái "Đang chờ đăng ký".

+ Sinh viên xem chi tiết tại trang cá nhân sinh viên để thực hiện.

 

Trân trọng.

__________

 

Trả lời