Danh sách sinh viên đã được cấp chứng chỉ GDTC và chứng chỉ Bơi

1/  Chứng chỉ Giáo dục thể chất

       Danh sách sinh viên đã được cấp – tháng 11/2016 xem tại đây.

       Danh sách sinh viên đã được cấp – tháng 9/2016 xem tại đây.

       Danh sách sinh viên đã được cấp – trước tháng 9/2016 xem tại đây.

2/  Chứng chỉ Bơi

       Danh sách sinh viên đã được cấp – tháng 11/2016 xem tại đây

       Danh sách sinh viên đã được cấp – tháng 9/2016 xem tại đây

       Danh sách sinh viên đã được cấp – trước tháng 9/2016 xem tại đây.

 Sinh viên liên hệ nhận chứng chỉ tại phòng Đào tạo (cơ sở 1) . 

 

Trả lời