Chương trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT

Thông báo số 934/TB-ĐHGTVT ngày 12/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM về triển khai thực hiện chương trình Giáo dục Quốc phòng – an ninh theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT

 

Bấm vào đây để xem chi tiết.

——————————

Trả lời