Thông tin công khai tuyển sinh và quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ – năm 2018

(Công khai theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

và Quyết định số 872/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT TP. HCM) 

STT

Trình độ/Chương trình đào tạo,

bồi dưỡng

Chỉ tiêu

Nhập học, tham gia

Tốt nghiệp

Số lượng phôi

Ghi chú

VBCC in/mua nhập vào

VBCC đã sử dụng

VBCC đã cấp

VBCC hỏng, thu hồi

1

Tiến sĩ

25

2

0

0

0

0

0

 

2

Thạc sĩ

252

162

165

500

166

165

1

 

3

Đại học (UT)

 

 

 

5.000

 

2.022

23

 

Chính quy

2.670

2.693

1.669

 

1.688

1.669

19

 

Vừa làm vừa học

400

147

353

 

357

353

4

UT 245

4

Cao đẳng

0

0

149

0

212

149

63

 

5

Giáo dục Quốc phòng An ninh

1.662

1.761

1.664

1.662

2

 

6

Công nghệ Thông tin cơ bản

2.623

2.524

4.000

2.563

2.524

39

3.825

7

Công nghệ Thông tin nâng cao

1.078 1.018 1.000

1.048

1.018

30

1.795

VBCC: văn bằng chứng chỉ 

Trả lời