Thông tin công khai tuyển sinh và quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ – năm 2017

(Công khai theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

và Quyết định số 872/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT TP. HCM) 

STT

Trình độ/Chương trình đào tạo,

bồi dưỡng

Chỉ tiêu

Nhập học, tham gia

Tốt nghiệp

Số lượng phôi

Ghi chú

VBCC in/mua nhập vào

VBCC đã sử dụng

VBCC đã cấp

VBCC hỏng, thu hồi

1

Tiến sĩ

30

9

0

10

0

0

0

 

2

Thạc sĩ

259

200

250

500

262

250

12

 

3

Đại học (UT)

 

 

 

3.200

 

 

18

 

Chính quy

2.670

2.618

1.522

 

1.540

1.522

18

 

Vừa làm vừa học

750

324

425

 

 

425

 

 

4

Cao đẳng

0

0

150

 

154

150

4

 

5

Giáo dục Quốc phòng An ninh

1.401

1.276

1.403

1.401

2

cũ 196

6

Công nghệ Thông tin cơ bản

653

609

3.000

612

609

3

2.388

7

Công nghệ Thông tin nâng cao

182 157 2.000 157

157

0

1.843

VBCC: văn bằng chứng chỉ 

 

Trả lời