Văn bằng, chứng chỉ

Danh sách văn bằng, chứng chỉ chỉnh sửa, thu hồi và hủy bỏ

  * Bằng Tiến sĩ                 (chưa có) * Bằng Thạc sĩ         

Báo cáo về việc in phôi văn bằng giai đoạn 2016-2021

– Báo cáo số 42/BC-ĐHGTVT ngày 21/01/2022 về việc in phôi văn bằng giai đoạn

Thông tin công khai tuyển sinh và quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ – năm 2020

Báo cáo số 1158/BC-ĐHGTVT ngày 3112/2020 về tình hình, kết quả thực hiện quản lý

Thông tin công khai tuyển sinh và quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ – năm 2018

(Công khai theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Quyết

Thông tin công khai tuyển sinh và quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ – năm 2017

(Công khai theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Quyết

Tra cứu văn bằng – chứng chỉ

Bấm vào đây để tra cứu. ——————————