Thông báo về việc tổ chức tổ chức đăng ký các học phần giáo dục thể chất dành cho Khóa 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức tổ chức đăng ký các học phần giáo dục thể chất dành cho

Khóa 2022 – Học kỳ 1Năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức học tập và đăng ký các học phần giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2022-2023 đại học chính quy đại trà như sau:

1. Kế hoạch học tập các học phần giáo dục thể chất

– Nhằm đảm bảo tiến độ học tập của sinh viên khóa 2022, Trường mở các lớp học phần Giáo dục thể chất để sinh viên đăng ký học. Sinh viên có nhu cầu đăng ký học các môn Giáo dục thể chất theo quy định đảm bảo tiến độ học tập cần đăng ký học theo thời khóa biểu đã có trên trang cá nhân sinh viên sv.ut.edu.vn.

– Các học phần Giáo dục thể chất mở trong đợt này: Điền kinh (004105), Bóng chuyền (004106), Bóng đá (004107), Bóng rổ (004108);

2. Địa điểm học

– Sân bóng đá mini – Số 2A Đường Phan Chu Trinh – Phường 12 – Quận Bình Thạnh (các học phần Điền kinh, Bóng chuyền, Bóng đá);

– Số 64 Đường Tô Ký – Tiểu đoàn thông tin – Phường Tân Chánh Hiệp – Quận 12 (các học phần Bóng rổ, Bóng chuyền, Điền kinh);

– Số 559 Đường Tố Ký – Phường Trung Mỹ Tây – Quận 12 (học phần Bóng đá);

Các khóa từ 2021 trở về trước đăng ký cùng Khóa 2022 lưu ý thời gian kết thúc học phần để đăng ký cho học kỳ tiếp theo.

3. Thời gian đăng ký học phần

– Thời gian đăng ký từ 15h00 ngày 11/11/2022 đến 15h00 ngày 14/11/2022.

– Hình thức đăng ký trực tuyến trên trang https://sv.ut.edu.vn/

– Sinh viên điều chỉnh đăng ký các nhóm lớp trong thời gian đăng ký học phần,

– Trường hợp cần hỗ trợ sinh viên gửi thông tin qua email pdt@ut.edu.vn, thông tin hỗ trợ cần ghi: mã số sinh viên, tên sinh viên, mã học phần và số điện thoại liên lạc của sinh viên./.

Lưu ý:

Hướng dẫn đăng ký học phần cho sinh viên Khóa 2022;

Quy định chương trình, tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả môn học GDTC;

Địa điểm học các học phần GDTC đã công bố; 

– Học phần bơi chỉ bố trí học tại cớ sở 1 – Bình Thạnh.

– Học phần bóng rổ chỉ bố trí học tại số 64 Tô ký – Quận 12.

                                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                    KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                    Th.S Trần Đình Long

Trả lời